VEC gaat voor goedkope en groene energie van en voor Vlaardingers

Zonnepanelen leveren gratis energie met een optimaal rendement ook als de zon niet of nauwelijks schijnt. Dus goed voor uw portemonnee. Ook als u geen geld heeft zijn er mogelijkheden om zonnepanelen te kopen via een lening die zich heel snel terugbetaalt. En als u wel geld heeft: geld in zonnepanelen leveren veel meer op dan geld op de bank. Panelen leveren het comfort van een eigen onafhankelijke energievoorziening. En heel belangrijk: het is goed voor het milieu. Het VEC gaat voor goedkope en groene zonne-energie van en voor Vlaardingers en wil dat op een aantal manieren bereiken.

Als u overweegt om zonne-energie op te wekken kunt u dat op twee manieren doen:
1. U koopt zonnepanelen voor op uw eigen dak, u kunt dat doen met het aanbod van het VEC.
2. U wordt lid van de coöperatie VEC en investeert in zonnepanelen op een collectief dak.

Voor bedrijven gelden andere overwegingen die hieronder aan bod komen.

1. Zonnepanelen op eigen dak

Welke overwegingen spelen hierbij een rol?

 • U regelt alles zelf en u heeft met niemand wat te maken;
 • U kunt voor onvoorziene onderhoudskosten komen te staan.
 • De zogenaamde salderingsregeling (zie onder) zal in elk geval gelden tot 2020 en daarna worden vervangen door een andere regeling.
 • De pure elektriciteit kosten van uw eigen verbruik heeft u niet.
 • Als u meer stroom opwekt dan uw eigen verbruik krijgt u slechts een kleine vergoeding van de energiemaatschappij per opgewekte kWh.
 • U kunt de betaalde BTW over de zonnepaneelinstallatie terugkrijgen. Uw leverancier helpt u daar meestal bij.
Waarom is het handig zonnepanelen aan te schaffen via het VEC?

Het VEC heeft offertes aangevraagd bij een groot aantal leveranciers van zonnepanelen met als doel te kijken wie de kwalitatief beste pakketten voor de laagste prijs aanbiedt. De voordelen zijn:

 • het VEC is onafhankelijk, voor en door Vlaardingers;
 • u hoeft zelf niet te zoeken in een woud van aanbieders wie het beste is: het VEC heeft dat voor u gedaan;
 • de prijs is lager omdat de leverancier kan verwachten dat er een flink aantal mensen via deze actie panelen aanschaft;
 • de uitgangspunten van een scherpe prijs en een goede kwaliteit gelden voor de panelen, de omvormer, de installateur en de garantieregeling;
 • de Woonwijzerwinkel die meewerkt met het VEC en die gefinancierd is door de gemeente om onafhankelijk energieadvies te geven, staat u met raad en daad ter zijde.
Welke pakketten zijn er en waar moet u op letten bij uw keuze?

Uiteindelijk zijn uit de zoektocht die hiervoor beschreven is, twee pakketten overgebleven.
Met pakket A van een Europese fabrikant met een productgarantie van 12 jaar en gemonteerd door een gecertificeerde installateur bent u verzekerd van een zeer korte terugverdientijd van 6-7 jaar! De combinatie van een glas-folie paneel en stringomvormer van gevestigde merken biedt u een zonnepanelenpakket tegen een aantrekkelijk prijs.

Met pakket B met een productgarantie van 30 jaar bent u verzekerd van een hoog rendement over de gegarandeerde levensduur. Deze Duitse kwaliteitspanelen worden eveneens aangeboden en geïnstalleerd door een gecertificeerde installateur. De terugverdientijd is 8-9 jaar.

Bij een keuze tussen de pakketten A en B spelen een aantal factoren waarop u moet letten een rol:
 • de prijs: pakket B is afhankelijk van de hoeveelheid benodigde panelen 35 tot 40 % duurder dan pakket A;
 • de garantie van pakket B is 30 jaar en van pakket A 12 jaar;
 • verwacht kan worden dat de panelen gemiddeld langer mee gaan dan de garantietijd;
 • technologische innovaties gaan snel en kunnen het rendabel maken panelen te vervangen ook als die technisch nog niet zijn afgeschreven;
 • de onzekerheden b.v. over energieprijzen, energiebelasting, het blijven bestaan van fabrikanten en leveranciers etc. nemen toe naarmate de tijd vordert.

Omdat de inschatting van het belang van genoemde factoren niet door iedereen op dezelfde manier zal worden ingevuld, is het niet goed mogelijk om een algemeen geldend advies voor een keuze van één van de twee pakketten te geven.

Wat leveren zonnepanelen op uw eigen dak op?

Bij zonnepanelen op uw eigen dak bestaat de opbrengst uit de energie die wordt opgewekt (en die u anders bij een energiebedrijf zou moeten inkopen) en de vrijgestelde energie-belasting.
De energiemaatschappij zorgt ervoor dat de u de energiebelasting die u normaal betaald zou hebben over van hen afgenomen energie als u niet zelf energie zou opwekken, niet hoeft te betalen. Dit geldt overigens maximaal voor uw eigen gebruik aan energie (dus als u b.v. 2500 kWh per jaar gebruikt, maar u zou 3500 kWh met uw panelen opwekken, dan krijgt u voor 2500 kWh energiebelasting vergoed en niet voor 3500 kWh; dit wordt “salderen” genoemd).
Bij eigen panelen moet u uiteraard wel rekening houden met (beperkte) onderhoudskosten.

2. Zonnepanelen op een collectief dak

Welke overwegingen spelen hierbij een rol?

 • Bij de aanschaf van panelen via de coöperatie worden met andere leden van de coöperatie afspraken maakt over aankoop, onderhoud etc.
 • De coöperatie zal door de aanschaf van grote hoeveelheden panelen behoorlijke kortingen kunnen bedingen op de aanschafprijs.
 • Door een meer optimale ligging van panelen kan veelal een veel hogere energie opbrengst worden bereikt dan bij particuliere daken mogelijk is.
 • Bij collectieve zonnedaken geldt de regeling in elk geval 15 jaar lang zodat u in die periode geen energiebelasting en opslag hoeft te betalen over de opgewekte energie tot maximaal uw eigen  elektriciteitsgebruik.
 • Bij de coöperatie wordt een bepaald bedrag aan administratieve kosten in rekening gebracht en wordt een bedrag voor onderhoud gereserveerd.
 • De coöperatie heeft als onderneming recht op BTW aftrek en u investeert netto ex. BTW.
Waarom collectieve zonnedaken

Vooral voor situaties waarin u te weinig of in het geheel geen panelen op uw dak kwijt kunt, dan wel dat de panelen niet in een goede richting qua zon of hellingshoek dan wel geheel of gedeeltelijk in de  schaduw zouden liggen, zijn collectieve daken zeer geschikt. Maar het is ook denkbaar dat esthetische overwegingen voor u een doorslaggevende rol spelen om voor een collectief dak te kiezen. En uiteraard wanneer u in een appartement/flat woont beslist woningcorporatie dan wel de Vereniging van Eigenaren of er zonnepanelen op het dak komen en hoe u daaraan mee kunt doen.

Op daken van bedrijven en instellingen als sportclubs, scholen, overheidsgebouwen etc. (in het vervolg: bedrijf) is vaak ruimte om zonnepanelen te plaatsen juist voor die mensen die geen panelen op hun eigen dak willen. Want de opbrengst van zonnepanelen op bedrijfsdaken kan natuurlijk voor eigen gebruik worden aangewend. Prima, want het betekent weer minder gebruik van fossiele energie en dat is sowieso goed voor het milieu. Maar vaak is er ook ruimte genoeg voor zonnepanelen voor het gebruik door anderen.

Het VEC is op zoek naar diè mogelijkheden voor collectieve zonnedaken.

Een collectief zonnedak, is een dak op een bedrijf waar zonnepanelen op worden gelegd die eigendom zijn van een coöperatie, in dit geval de Coöperatie VEC.

Het bedrijf krijgt een van te voren met de coöperatie af te spreken vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. Ook zijn er mogelijkheden dat het bedrijf een deel van de zonnepanelen zelf exploiteert. De zonnepanelen, worden betaald door de coöperatie die op haar beurt wordt betaald door leden, burgers die panelen willen op een collectief dak.

Welke soort collectieve zonnedaken zijn er?

Er zijn twee soorten collectieve daken, afhankelijk van de subsidievorm waarvan gebruik wordt gemaakt:

 1. daken die vallen onder het zogenaamde postcoderoos-systeem (officieel: Verlaagd Tarief regeling).
 2. daken waar gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde SDE+ subsidie die wordt gegeven om de exploitatie van zonnedaken rendabel te maken.

De coöperatie VEC kiest vooralsnog voor het postcoderoos-systeem.

Wat leveren zonnepanelen  die vallen onder een postcoderoos op?

Bij het postcoderoos-systeem wordt de opbrengst van panelen waarin de leden van de coöperatie hebben geïnvesteerd afgeleid van de energieopbrengst, de vrijgestelde energie-belasting en de kosten die de coöperatie maakt.

Wanneer u zonnepanelen van de coöperatie hebt gekocht krijgt u uit twee bronnen geld terug:

 • van de coöperatie krijgt u het bedrag terug dat de coöperatie heeft ontvangen van de energiemaatschappij waaraan de door uw panelen opgewekte energie is verkocht, gecorrigeerd voor administratie- en onderhoudskosten van de coöperatie;
 • direct van de energiemaatschappij krijgt u de energiebelasting terug die u normaal aan hen betaald zou hebben over uw afgenomen energie als u niet via de coöperatie energie zou opwekken met uw zonnepanelen. Dit overigens maximaal voor uw eigen gebruik  (dus als u b.v. 2500 kWh per jaar gebruikt, maar u zou 3500 kWh panelen in  de coöperatie hebben, dan krijgt u voor 2500 kWh energiebelasting vergoed en niet voor 3500 kWh). Deze regeling geldt in ieder geval voor minimaal 15 jaar

Iedereen die binnen het postcodegebied woont waar de panelen worden geplaatst (inclusief de postcodes die direct grenzen aan het postcodegebied waar de panelen worden gelegd) kan gebruik maken van deze regeling.

Daken met SDE+-subsidie

Bij daken met een SDE+ subsidie wordt de financiering geregeld via crowdfunding. Dat betekent dat iedereen die geld wil investeren in  zonnepanelen daaraan kan bijdragen, ongeacht zijn woonplaats. Een voorbeeld van deze variant vindt u op zonnepanelendelen.nl. Op vele locaties in Nederland zijn deze daken te vinden. Iedereen kan inschrijven. Wanneer wellicht later ook een variant via het SDE+systeem zou worden gekozen, zou er naar worden gestreefd dat zoveel mogelijk Vlaardingers investeren. Het zou uiteindelijk kunnen blijken dat ook investeerders van buiten nodig zijn.

Bedrijven en (semi) openbare gebouwen

ZONNEPANELEN EN BEDRIJVEN

Ook voor u als bedrijf is het interessant om te investeren in zonnepanelen en gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie en zo uw bedrijf te vergroenen. Voor bedrijven  met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3x80A gelden de zelfde overwegingen als voor particulieren. Zelf aanschaffen of meedoen in een collectief dak. Bedrijven kunnen net als particulieren tot maximaal 10.000 kWh/jaar meedoen.

De fiscus geeft u een handreiking om  te verduurzamen door  voor de investering de Energie- en investeringsaftrek (EIA) en de KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)  toe te staan.

De BTW van de investering is uiteraard aftrekbaar.  Daarnaast is het een bedrijfsinvestering en kunt u erop afschrijven.

Dit kan dus heel interessant voor u zijn. Zie verder onder het menu Zon / Bedrijven.

Bekijk onze paketten

Pakket A

Budget garant

Pakket B

Opbrengst garant

Bedrijven

Zonnepanelen en bedrijven


Deel deze pagina: